Pemangku Jabatan

Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kasie Advokasi dan Penggerakan

Kasie Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader IMP

Kasie Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB

Kasie Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Kasie Jaminan Pelayanan KB

Kasie Pengendalian dan Distribusi ALKON

Kasie Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Kasie Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Kasie Ketahanan Bina Keluarga